FANDOM


Đôi chân nhẹ nhàng Đôi chân nhẹ nhàng


Tác dụng: Cho phép nhân vật di chuyển nhanh trong một thời gian ngắn.
Giới hạn: Giãn cách giữa 2 lần xuất chiêu là 15 phút.
Kỹ năng tối đa : 3

Thông tin kỹ năng:

  • Cấp 1 : Nội lực -10, tốc độ di chuyển +10 trong 4 giây
  • Cấp 2 : Nội lực -15, tốc độ di chuyển +15 trong 8 giây
  • Cấp 3 : Nội lực -20, tốc độ di chuyển +20 trong 12 giây