FANDOM


MapleStory có 4 loại điểm chỉ số, chúng chỉ có thể gia tăng bằng cách cộng điểm AP hoặc từ trang bị. Ngoài các tính năng cơ bản ra chúng còn đóng một vài trò rất QUAN TRỌNG trong việc quyết định sức mạnh tương lai của nhân vật.

  • Sức mạnh - Strength : Giúp nhân vật theo nghề Cung Thủ, Chiến Binh và Cướp Biển ( nếu theo nhánh Brawler ) có thể mặc được các loại giáp trụ tốt hơn, cầm các loại vũ khí tốt hơn. Strength cũng giúp tăng WAtk của Chiến Binh và Brawler, trung bình 3 Str = 1 WAtk
  • Khéo léo - Dexterity : Tăng cường chính xác, né tránh, ngoài ra còn giúp tăng WAtk của Cung Thủ và Gunslinger.
  • May mắn - Luck : Tăng cường né tránh, chính xác và WAtk cho Du Hiệp, tỉ lệ là vào khoảng 5 Luck = 1 WAtk. Luck còn giúp gia tăng MAtk cho Phù Thủy, 4 Luck = 1 MAtk, ngoài ra Luck còn giúp giảm lượng điểm kinh nghiệm bị mất khi nhân vật chết.
  • Thông minh - Intelligence : Tăng cường lượng MP nhận được khi lên level, tăng cường chính xác phép thuật và MAtk cho Phù Thủy, 1 Int = 1 MAtk


Các công thứcSửa đổi

Chú ý :

  • Các công thức tính Damage, kết quả trả về nếu là số thập phân thì luôn được LÀM TRÒN XUỐNG giá trị nguyên gần nó nhất.
  • Độ tinh thông ( Mastery ) là một giá trị thập phân, mặc định nếu không có skill tăng cường tinh thông thì độ tinh thông của BẤT KỲ vũ khí nào cũng là 10% ( bạn nhập giá trị 0,1 vào )
  • Công thức tính Damage của Dao Găm có khác nhau, nhân vật không theo nghề Du Hiệp khác với nhân vật theo nghề Du Hiệp


Công thức chung cho mọi nghềSửa đổi

Loại vũ khíLực tấn công nhỏ nhấtLực tấn công lớn nhất
Kiếm 1 tay $ \tfrac{STR \times 0.9 \times 4.0 \times Mastery + DEX}{100} \times Weapon Attack $ $ \tfrac{STR \times 4.0 + DEX}{100} \times Weapon Attack $
Rìu 1 tay
Chùy 1 tay
$ \tfrac{STR \times 0.9 \times 3.2 \times Mastery + DEX}{100} \times Weapon Attack $ $ \tfrac{STR \times 3.2 + DEX}{100} \times Weapon Attack $
Kiếm 2 tay $ \tfrac{STR \times 0.9 \times 4.6 \times Mastery + DEX}{100} \times Weapon Attack $ $ \tfrac{STR \times 4.6 + DEX}{100} \times Weapon Attack $
Rìu To
Chùy To
$ \tfrac{STR \times 0.9 \times 3.4 \times Mastery + DEX}{100} \times Weapon Attack $ $ \tfrac{STR \times 3.4 + DEX}{100} \times Weapon Attack $
Thương
Đại Đao
$ \tfrac{STR \times 0.9 \times 3.0 \times Mastery + DEX}{100} \times Weapon Attack $ $ \tfrac{STR \times 3.0 + DEX}{100} \times Weapon Attack $
Dao Găm (ko phải Du Hiệp) $ \tfrac{STR \times 0.9 \times 4.0 \times Mastery + DEX}{100} \times Weapon Attack $ $ \tfrac{STR \times 4.0 + DEX}{100} \times Weapon Attack $


Công thức riêng dành cho Du HiệpSửa đổi

  • Chú ý : DamagePercent là lượng damage gây ra từ phi tiêu, chỉ được dùng trong công thức tính toán damage gây ra từ Lucky 7. Nó là một giá trị thập phân, nếu bạn max Lucky 7 thì bạn dùng giá trị 1,5 tương ứng với 150% damage được tăng cường từ Lucky 7 lv 20.
Loại vũ khíLực tấn công nhỏ nhấtLực tấn công lớn nhất
Dao Găm
Phi Tiêu
$ \tfrac{LUK \times 0.9 \times 3.6 \times Mastery + STR + DEX}{100} \times Weapon Attack $ $ \tfrac{LUK \times 3.6 + STR + DEX}{100} \times Weapon Attack $
Số 7 may mắn ( mỗi một chiếc phi tiêu ) $ \tfrac{2.5 \times LUK}{100} \times Weapon Attack \times DamagePercent $ $ \tfrac{5.0 \times LUK}{100} \times Weapon Attack \times DamagePercent $


Công thức dành riêng cho Cung ThủSửa đổi

Loại vũ khíLực tấn công nhỏ nhấtLực tấn công lớn nhất
Cung $ \tfrac{DEX \times 0.9 \times 3.4 \times Mastery + STR}{100} \times Weapon Attack $ $ \tfrac{DEX \times 3.4 + STR}{100} \times Weapon Attack $
Nỏ $ \tfrac{DEX \times 0.9 \times 3.6 \times Mastery + STR}{100} \times Weapon Attack $ $ \tfrac{DEX \times 3.6 + STR}{100} \times Weapon Attack $


Công thức dành riêng cho Phù ThuỷSửa đổi

  • Chú ý : MAR là Magic Attack Rating, tạm dịch là tỉ lệ tấn công pháp thuật, không phải là MAtk. Bạn có thể lấy giá trị MAR bằng cách lấy Int + MAtk.
  • Mastery của Phù Thuỷ lại khác với Mastery của các loại vũ khí khác, mỗi skill có một độ tinh thông riêng, được ghi sẵn trong skill.
Loại vũ khíLực tấn công nhỏ nhấtLực tấn công lớn nhất
Bất kỳ
vũ khí nào
$ \tfrac{MAR \times 0.8 + LUK / 4}{18} \times Spell M. Att. \times 0.8 \times Mastery $ $ \tfrac{MAR \times 0.8 + LUK / 4}{18} \times Spell M. Att. \times 0.8 $