FANDOM


Búa thánh Búa thánh


Tác dụng: Tạm thời đưa yếu tố thần thánh vào búa. Chiêu thức bị ngưng khi sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng hoặc hết thời gian.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -20, sát thương +102% trong 15 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -20, sát thương +104% trong 30 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -20, sát thương +106% trong 45 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -20, sát thương +108% trong 60 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -20, sát thương +110% trong 75 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -20, sát thương +112% trong 90 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -20, sát thương +114% trong 105 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -20, sát thương +116% trong 120 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -20, sát thương +118% trong 135 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -20, sát thương +120% trong 150 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -30, sát thương +122% trong 165 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -30, sát thương +124% trong 180 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -30, sát thương +126% trong 195 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -30, sát thương +128% trong 210 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -30, sát thương +130% trong 225 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -30, sát thương +132% trong 240 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -30, sát thương +134% trong 255 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -30, sát thương +136% trong 270 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -30, sát thương +138% trong 285 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -30, sát thương +140% trong 300 giây.