FANDOM


Búa thiêng Búa thiêng


Tác dụng: Đập mạnh một cây búa khổng lồ xuống đất, tấn công tối đa 15 quái vật. Kỹ năng này chỉ hoạt động khi đã nạp đầy năng lượng với kỹ năng Kiếm thánh hoặc Búa thánh.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -31, sát thương 420%. Thời gian phục hồi: 680 giây
 • Cấp 2: Nội lực -32, sát thương 440%. Thời gian phục hồi: 660 giây
 • Cấp 3: Nội lực -33, sát thương 460%. Thời gian phục hồi: 640 giây
 • Cấp 4: Nội lực -34, sát thương 480%. Thời gian phục hồi: 620 giây
 • Cấp 5: Nội lực -35, sát thương 500%. Thời gian phục hồi: 600 giây
 • Cấp 6: Nội lực -36, sát thương 520%. Thời gian phục hồi: 580 giây
 • Cấp 7: Nội lực -37, sát thương 540%. Thời gian phục hồi: 560 giây
 • Cấp 8: Nội lực -38, sát thương 560%. Thời gian phục hồi: 540 giây
 • Cấp 9: Nội lực -39, sát thương 580%. Thời gian phục hồi: 520 giây
 • Cấp 10: Nội lực -40, sát thương 600%. Thời gian phục hồi: 500 giây
 • Cấp 11: Nội lực -41, sát thương 620%. Thời gian phục hồi: 480 giây
 • Cấp 12: Nội lực -42, sát thương 640%. Thời gian phục hồi: 460 giây
 • Cấp 13: Nội lực -43, sát thương 660%. Thời gian phục hồi: 440 giây
 • Cấp 14: Nội lực -44, sát thương 680%. Thời gian phục hồi: 420 giây
 • Cấp 15: Nội lực -45, sát thương 700%. Thời gian phục hồi: 400 giây
 • Cấp 16: Nội lực -46, sát thương 720%. Thời gian phục hồi: 380 giây
 • Cấp 17: Nội lực -47, sát thương 740%. Thời gian phục hồi: 360 giây
 • Cấp 18: Nội lực -48, sát thương 760%. Thời gian phục hồi: 340 giây
 • Cấp 19: Nội lực -49, sát thương 780%. Thời gian phục hồi: 320 giây
 • Cấp 20: Nội lực -50, sát thương 800%. Thời gian phục hồi: 300 giây
 • Cấp 21: Nội lực -51, sát thương 810%. Thời gian phục hồi: 280 giây
 • Cấp 22: Nội lực -52, sát thương 820%. Thời gian phục hồi: 260 giây
 • Cấp 23: Nội lực -53, sát thương 830%. Thời gian phục hồi: 240 giây
 • Cấp 24: Nội lực -54, sát thương 840%. Thời gian phục hồi: 220 giây
 • Cấp 25: Nội lực -55, sát thương 850%. Thời gian phục hồi: 200 giây
 • Cấp 26: Nội lực -56, sát thương 860%. Thời gian phục hồi: 180 giây
 • Cấp 27: Nội lực -57, sát thương 870%. Thời gian phục hồi: 160 giây
 • Cấp 28: Nội lực -58, sát thương 880%. Thời gian phục hồi: 140 giây
 • Cấp 29: Nội lực -59, sát thương 890%. Thời gian phục hồi: 120 giây
 • Cấp 30: Nội lực -60, sát thương 900%. Thời gian phục hồi: 100 giây