FANDOM


Chói loà Kiếm Chói lòa : Kiếm


Tác dụng : Kẻ thù trở nên hoảng loạn khi bị sát thương. Khi thi triển kỹ năng toàn bộ số quả cầu năng lượng mà bạn có sẽ được sử dụng, bạn không cần thiết phải nạp đầy thanh năng lượng mới có thể thi triển kỹ năng.
Giới hạn : -
Yêu cầu : Tấn công kết hợp tối thiểu đạt cấp 1.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 84%, gây choáng 32%.
 • Cấp 2 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 88%, gây choáng 34%.
 • Cấp 3 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 92%, gây choáng 36%.
 • Cấp 4 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 96%, gây choáng 38%.
 • Cấp 5 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 100%, gây choáng 40%.
 • Cấp 6 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 104%, gây choáng 42%.
 • Cấp 7 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 108%, gây choáng 44%.
 • Cấp 8 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 112%, gây choáng 46%.
 • Cấp 9 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 116%, gây choáng 48%.
 • Cấp 10 : Sinh lực -15, nội lực -12, sát thương 120%, gây choáng 50%.
 • Cấp 11 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 124%, gây choáng 52%.
 • Cấp 12 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 128%, gây choáng 54%.
 • Cấp 13 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 132%, gây choáng 56%.
 • Cấp 14 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 136%, gây choáng 58%.
 • Cấp 15 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 140%, gây choáng 60%.
 • Cấp 16 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 144%, gây choáng 62%.
 • Cấp 17 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 148%, gây choáng 64%.
 • Cấp 18 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 152%, gây choáng 66%.
 • Cấp 19 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 156%, gây choáng 68%.
 • Cấp 20 : Sinh lực -20, nội lực -19, sát thương 160%, gây choáng 70%.
 • Cấp 21 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 164%, gây choáng 72%.
 • Cấp 22 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 168%, gây choáng 74%.
 • Cấp 23 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 172%, gây choáng 76%.
 • Cấp 24 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 176%, gây choáng 78%.
 • Cấp 25 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 180%, gây choáng 80%.
 • Cấp 26 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 184%, gây choáng 82%.
 • Cấp 27 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 188%, gây choáng 84%.
 • Cấp 28 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 192%, gây choáng 86%.
 • Cấp 29 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 196%, gây choáng 88%.
 • Cấp 30 : Sinh lực -25, nội lực -26, sát thương 200%, gây choáng 90%.