FANDOM


Con mắt cung thủ Con mắt cung thủ


Tác dụng: Tăng cự ly tấn công của cung và nỏ.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Tố chất cung thủ đạt cấp 3 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 8

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Cự ly tấn công của cung và nỏ: +15
  • Cấp 2: Cự ly tấn công của cung và nỏ: +30
  • Cấp 3: Cự ly tấn công của cung và nỏ: +45
  • Cấp 4: Cự ly tấn công của cung và nỏ: +60
  • Cấp 5: Cự ly tấn công của cung và nỏ: +75
  • Cấp 6: Cự ly tấn công của cung và nỏ: +90
  • Cấp 7: Cự ly tấn công của cung và nỏ: +105
  • Cấp 8: Cự ly tấn công của cung và nỏ: +120