FANDOM


Danh tiếng anh hùng Danh tiếng anh hùng


Tác dụng: Tăng tấn công vật lý và tấn công pháp thuật cho tất cả người chơi xung quanh.
Giới hạn: Giãn cách xuất chiêu: 2 giờ.
Kĩ năng tối đa: 1

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Nội lực -30, tấn công vật lý và tấn công pháp thuật +4% trong 40 phút.