FANDOM


Hồi phục Hồi phục


Tác dụng : Giúp nhân vật hồi phục sinh lực liên tục trong 30 giây.
Giới hạn : Giãn cách giữa 2 lần xuất chiêu là 10 phút.
Kỹ năng tối đa : 3

Thông tin kỹ năng

  • Cấp 1 : Nội lực -10, sinh lực +24 trong 30 giây
  • Cấp 2 : Nội lực -20, sinh lực +48 trong 30 giây
  • Cấp 3 : Nội lực -30, sinh lực +72 trong 30 giây