FANDOM


Warrior Icon Kỹ năng Chiến Binh Warrior Icon
Warrior
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Chiến Binh
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Kiếm SỹKỵ Sỹ TậpThương Sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Thập tự quânHiệp Sỹ TrắngKỵ Sỹ rồng
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Anh hùngKỵ Sỹ ThánhKỵ Sỹ Bóng Đêm
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kỹ năng Chiến Binh


Chiến binh cơ bản

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Tăng cao hồi phục sinh lực Tăng cao hồi phục sinh lực Bị động Nếu không di chuyển thì cứ mỗi 10 giây sẽ hồi phục một lượng sinh lực nhất định. - 16
Tăng cao sinh lực tối đa Tăng cao sinh lực tối đa Bị động Cải thiện lượng sinh lực tối đa khi tăng cấp hoặc khi tăng điểm tiềm năng. - 10
Sống còn Sống còn Bị động Ngay cả khi đang bám trên dây hoặc thang, bạn cũng có thể hồi phục sinh lực sau một khoảng thời gian nhất định. - 8
Cơ thể sắt Cơ thể sắt Hỗ trợ Tăng phòng thủ vật lý trong một khoảng thời gian nhất định. - 20
Sức mạnh bất ngờ Sức mạnh bất ngờ Chủ động Chuyển nội lực thành sức mạnh sát thương trên đầu lưỡi kiếm. - 20
Nhát chém bùng nổ Nhát chém bùng nổ Chủ động Dùng sinh lực và nội lực để tung kiếm tấn công kẻ thù xung quanh. - 20


Thông tin kỹ năng

Tăng cao hồi phục sinh lực
Tăng cao hồi phục sinh lực: Nếu không di chuyển thì cứ mỗi 10 giây sẽ hồi phục một lượng sinh lực nhất định.


Tăng cao sinh lực tối đa
Tăng cao sinh lực tối đa : Cải thiện lượng sinh lực tối đa khi tăng cấp hoặc khi tăng điểm tiềm năng.


Sống còn
Sống còn: Ngay cả khi đang bám trên dây hoặc thang, bạn cũng có thể hồi phục sinh lực sau một khoảng thời gian nhất định.


Cơ thể sắt
Cơ thể sắt: Tăng phòng thủ vật lý trong một khoảng thời gian nhất định.


Sức mạnh bất ngờ
Sức mạnh bất ngờ: Chuyển nội lực thành sức mạnh sát thương trên đầu lưỡi kiếm.


Nhát chém bùng nổ
Nhát chém bùng nổ: Dùng sinh lực và nội lực để tung kiếm tấn công tối đa 6 kẻ thù xung quanh.