FANDOM


Warrior Icon Kỹ năng Chiến Binh Warrior Icon
Warrior
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Chiến Binh
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Kiếm SỹKỵ Sỹ TậpThương Sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Thập tự quânHiệp Sỹ TrắngKỵ Sỹ rồng
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Anh hùngKỵ Sỹ ThánhKỵ Sỹ Bóng Đêm
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kỹ năng Chiến Binh


Con đường của dũng sỹ

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Tinh thông kiếm Tinh thông kiếm Bị động Tăng độ chính xác và độ tinh thông kiếm pháp. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm. - 20
Tinh thông búa Tinh thông búa Bị động Tăng độ chính xác và độ tinh thông búa. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng búa. - 20
Tuyệt chiêu Tuyệt chiêu: Kiếm Bị động Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm. - 30
Tuyệt chiêu Tuyệt chiêu: Búa Bị động Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng búa. - 30
Kiếm nâng cao Kiếm nâng cao Hỗ trợ Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh kiếm trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm. - 20
Búa nâng cao Búa nâng cao Hỗ trợ Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh búa trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng búa. - 20
Cảnh cáo Cảnh cáo Hỗ trợ Dùng nội lực để uy hiếp đối thủ trong một thời gian nhất định. Làm giảm tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của mọi kẻ thù xung quanh. - 20
Sức mạnh phòng thủ Sức mạnh phòng thủ Hỗ trợ Phản đòn tấn công của đối thủ. Mỗi lần không thể phản đòn quá 10% sinh lực tối đa của đối thủ. - 30


Thông tin kỹ năng

Tinh thông kiếm
Tinh thông kiếm: Tăng độ chính xác và độ tinh thông kiếm pháp. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm.


Tinh thông búa
Tinh thông búa: Tăng độ chính xác và độ tinh thông búa. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng búa.


Tuyệt chiêu - Kiếm
Tuyệt chiêu - Kiếm: Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm.


Tuyệt chiêu - Búa
Tuyệt chiêu - Búa: Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng búa.


Kiếm nâng cao
Kiếm nâng cao: Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh kiếm trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm.


Búa nâng cao
Búa nâng cao: Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh búa trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng búa.


Cảnh cáo
Cảnh cáo: Dùng nội lực để uy hiếp đối thủ trong một thời gian nhất định. Làm giảm tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của mọi kẻ thù xung quanh.


Sức mạnh phòng thủ
Sức mạnh phòng thủ: Phản đòn tấn công của đối thủ. Mỗi lần không thể phản đòn quá 10% sinh lực tối đa của đối thủ.