FANDOM


Warrior Icon Kỹ năng Chiến Binh Warrior Icon
Warrior
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Chiến Binh
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Kiếm SỹKỵ Sỹ TậpThương Sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Thập tự quânHiệp Sỹ TrắngKỵ Sỹ rồng
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Anh hùngKỵ Sỹ ThánhKỵ Sỹ Bóng Đêm
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kỹ năng Chiến Binh


Kĩ năng chung

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Chiến binh anh dũng Chiến binh anh dũng Hỗ trợ Tăng mọi chỉ số cho tất cả thành viên trong nhóm theo tỉ lệ phần trăm. - 20
Hút quái vật Hút quái vật Chủ động Kéo một quái vật từ xa đến gần. - 30
Ngoan cường Ngoan cường Bị động Bằng sự tập trung cao độ và kháng cự ngoan cường, cho phép nhân vật giữ vững vị trí dù có bị quái tấn công. - 30
Xông tới Xông tới Chủ động Húc mạnh về phía trước, đẩy ngã tối đa 10 quái vật. - 30
Hồi tỉnh Hồi tỉnh Hỗ trợ Cho phép nhân vật thoát khỏi tình trạng bất bình thường. Cấp kỹ năng càng cao, nhân vật càng có khả năng thoát khỏi nhiều trạng thái bất bình thường hơn. 6 phút 5


Hiệp sĩ Bóng đêm

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Cường hoá giáp Cường hoá giáp Bị động Tăng phòng thủ vật lý cho bộ giáp - 30
Điên cuồng Điên cuồng Bị động Gia tăng sức tấn công toàn dện khi sinh lực hạ xuống dưới một mức độ nào đó bằng cách đánh thức linh hồn tiềm ẩn của Hiệp sĩ bóng đêm. Tuy nhiên, sự tăng cường thêm trở nên vô hiệu khi sinh lực hồi phục đến một mức độ nào đó. - 30
Con mắt bóng đêm Con mắt bóng đêm Bị động Triệu hồi Con mắt bóng đêm. Với sức mạnh tuyệt vời của nó, độ tinh thông vũ khí sẽ tăng lên. - 10
Mắt đêm trị thương Mắt đêm trị thương Bị động Linh hồn đen tối phục hồi sinh lực Hiệp sĩ bóng đêm. Số lượng trị thương tăng khi cấp độ kỹ năng tăng lên. - 25
Mắt đêm hỗ trợ Mắt đêm hỗ trợ Hỗ trợ Một linh hồn đen thỉnh thoảng tăng cường các thuộc tính cho Hiệp sĩ bóng đêm. Tùy thuộc vào cấp độ của kỹ năng này, nó sẽ tăng khả năng phòng thủ vật lý, khả năng phòng thủ phép thuật, khả năng né tránh, độ chính xác, và tấn công vật lý. - 25


Thông tin kỹ năng

Chiến binh anh dũng
Chiến binh anh dũng: Tăng mọi chỉ số cho tất cả thành viên trong nhóm theo tỉ lệ phần trăm.


Hút quái vật
Hút quái vật: Kéo một quái vật từ xa đến gần.


Ngoan cường
Ngoan cường: Bằng sự tập trung cao độ và kháng cự ngoan cường, cho phép nhân vật giữ vững vị trí dù có bị quái tấn công.


Xông tới
Xông tới: Húc mạnh về phía trước, đẫy ngã tối đa 10 quái vật.


Hồi tỉnh
Hồi tỉnh: Cho phép nhân vật thoát khỏi tình trạng bất bình thường. Cấp kỹ năng càng cao, nhân vật càng có khả năng thoát khỏi nhiều trạng thái bất bình thường hơn.


Cường hóa giáp
Cường hóa giáp: Tăng phòng thủ vật lý cho bộ giáp.


Điên cuồng
Điên cuồng: Gia tăng sức tấn công toàn dện khi sinh lực hạ xuống dưới một mức độ nào đó bằng cách đánh thức linh hồn tiềm ẩn của Hiệp sĩ bóng đêm. Tuy nhiên, sự tăng cường thêm trở nên vô hiệu khi sinh lực hồi phục đến một mức độ nào đó.


Con mắt bóng đêm
Con mắt bóng đêm: Triệu hồi Con mắt bóng đêm. Với sức mạnh tuyệt vời của nó, độ tinh thông vũ khí sẽ tăng lên.


Mắt đêm thị thương
Mắt đêm thị thương: Linh hồn đen tối phục hồi sinh lực Hiệp sĩ bóng đêm. Số lượng trị thương tăng khi cấp độ kỹ năng tăng lên.


Mắt đêm hỗ trợ
Mắt đêm hỗ trợ: Một linh hồn đen thỉnh thoảng tăng cường các thuộc tính cho Hiệp Sĩ bóng đêm. Tùy thuộc vào cấp độ của kỹ năng này, nó sẽ tăng khả năng phòng thủ vật lý, khả năng phòng thủ phép thuật, khả năng né tránh, độ chính xác và tấn công vật lý.