FANDOM


Lính mới cơ bản

Ném vỏ ốc
Ném vỏ ốc: Ném vỏ ốc sên để tấn công quái vật từ xa.


Hồi phục
Hồi phục: Giúp nhân vật hồi phục sinh lực liên tục trong 30 giây.


Đôi chân nhẹ nhàng
Đôi chân nhẹ nhàng: Cho phép nhân vật di chuyển nhanh trong một thời gian ngắn.Lính mới nâng cao

Linh hồn huyền thoại
Linh hồn huyền thoại: Dùng linh hồn huyền thoại để sử dụng một cuộn giấy lên một vật phẩm không thể trang bị cho nhân vật của bạn.


Cưỡi quái vật
Cưỡi quái vật: Cho phép nhân vật cưỡi lên quái vật đã thuần hoá và dùng nó làm phương tiện di chuyển.