FANDOM


Bowman Icon Kĩ năng Cung thủ Bowman Icon
Bowman
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Cung thủ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Thợ sănNỏ thủ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Xạ thủThiện xạ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Thần tiễnThần nỏ
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kĩ năng Cung thủ


Cẩm nang Nỏ thủ

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Tinh thông nỏ Tinh thông nỏ Bị động Tăng chính xác và độ tinh thông nỏ. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ. - 20
Tuyệt chiêu Tuyệt chiêu: Nỏ Bị động Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ. - 30
Nỏ nâng cao Nỏ nâng cao Hỗ trợ Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ bắn nỏ trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ. - 20
Đánh bật Đánh bật Chủ động Tăng tỷ lệ đánh bật đối thủ ra xa khi bắn nỏ. Cấp độ càng cao thì nhân vật có thể đánh lùi càng nhiều đối thủ. - 20
Mũi tên tinh thần Mũi tên tinh thần: Nỏ Hỗ trợ Cho phép nhân vật bắn nỏ mà không cần tên. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ. - 20
Mũi tên thép Mũi tên thép Chủ động Mũi tên có thể xuyên qua nhiều đối thủ. Sát thương sẽ giảm dần sau mỗi đối thủ nó xuyên qua. Có thể gây sát thương tối đa 6 đối thủ mỗi lần bắn. - 30Thông tin kỹ năng

Tinh thông nỏ
Tinh thông nỏ: Tăng chính xác và độ tinh thông nỏ. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ.


Tuyệt chiêu - Nỏ
Tuyệt chiêu - Nỏ: Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ.


Nỏ nâng cao
Nỏ nâng cao: Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ bắn nỏ trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ.


Đánh bật
Đánh bật: Tăng tỷ lệ đánh bật đối thủ ra xa khi tấn công cận chiến. Cấp độ càng cao thì nhân vật có thể đánh lùi càng nhiều đối thủ.


Mũi tên tinh thần - Nỏ
Mũi tên tinh thần - Nỏ: Cho phép nhân vật bắn nỏ mà không cần tên. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ.


Mũi tên thép
Mũi tên thép: Mũi tên có thể xuyên qua nhiều đối thủ. Sát thương sẽ giảm dần sau mỗi đối thủ nó xuyên qua. Có thể gây sát thương tối đa 6 đối thủ mỗi lần bắn.