FANDOM


Warrior Icon Kỹ năng Chiến Binh Warrior Icon
Warrior
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Chiến Binh
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Kiếm SỹKỵ Sỹ TậpThương Sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Thập tự quânHiệp Sỹ TrắngKỵ Sỹ rồng
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Anh hùngKỵ Sỹ ThánhKỵ Sỹ Bóng Đêm
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kỹ năng Chiến Binh

Kỹ năng của thương sỹ

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Tinh thông thương Tinh thông thương Bị động Tăng độ chính xác và độ tinh thông thương. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng thương. - 20
Tinh thông đại đao Tinh thông đại đao Bị động Tăng độ chính xác và độ tinh thông đại đao. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng đại đao. - 20
Tuyệt chiêu Tuyệt chiêu: Thương Bị động Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng thương. - 30
Tuyệt chiêu Tuyệt chiêu: Đại đao Bị động Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng đại đao. - 30
Thương nâng cao Thương nâng cao Hỗ trợ Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh của thương trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng thương. - 20
Đại đao nâng cao Đại đao nâng cao Hỗ trợ Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh của đại đao trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng đại đại đao. - 20
Tinh thần thép Tinh thần thép Hỗ trợ Tăng phòng thủ vật lý và phòng thủ pháp thuật cho tất cả thành viên trong nhóm ở gần đó. - 20
Siêu cường hóa Siêu cường hóa Hỗ trợ Tăng sinh lực tối đa và nội lực tối đa cho tất cả thành viên trong nhóm trong một thời gian nhất định. - 30


Thông tin kỹ năng

Tinh thông thương
Tinh thông thương: Tăng độ chính xác và độ tinh thông thương. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng thương.


Tinh thông đại đao
Tinh thông đại đao: Tăng độ chính xác và độ tinh thông đại đao. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng đại đao.


Tuyệt chiêu - Thương
Tuyệt chiêu - Thương: Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng thương.


Tuyệt chiêu - Đại đao
Tuyệt chiêu - Đại đao: Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng đại đao.


Thương nâng cao
Thương nâng cao: Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh của thương trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng thương.


Đại đao nâng cao
Đại đao nâng cao: Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh của đại đao trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng đại đao.


Tinh thần thép
Tinh thần thép: Tăng phòng thủ vật lý và phòng thủ pháp thuật cho tất cả thành viên trong nhóm ở gần đó.


Siêu cường hóa
Siêu cường hóa: Tăng sinh lực tối đa và nội lực tối đa cho tất cả thành viên trong nhóm trong một thời gian nhất định.