FANDOM


Warrior Icon Kỹ năng Chiến Binh Warrior Icon
Warrior
Thăng cấp nghề nghiệp lần 1
Chiến Binh
Thăng cấp nghề nghiệp lần 2
Kiếm SỹKỵ Sỹ TậpThương Sỹ
Thăng cấp nghề nghiệp lần 3
Thập tự quânHiệp Sỹ TrắngKỵ Sỹ rồng
Thăng cấp nghề nghiệp lần 4
Anh hùngKỵ Sỹ ThánhKỵ Sỹ Bóng Đêm
Lớp nhân vật
Lính mớiChiến binhPhù thủy
Cung thủDu hiệpHải tặc
Kỵ sỹ Thiên NgaAranEvan
Dual Blade
Resistance
Kỹ năng Chiến Binh


Hướng dẫn Thập tự quân

Biểu tượng Tên Loại Mô tả Thời gian phục hồi Cấp độ tối đa
Tăng cao hồi phục nội lực Tăng cao hồi phục nội lực Bị động Hồi phục rất nhiều nội lực trong mỗi 10 giây. - 20
Tinh thông khiên Tinh thông khiên Bị động Tăng phòng thủ khiên. Tuy nhiên, nếu nhân vật không trang bị khiên thì sẽ không có hiệu lực. - 20
Tấn công kết hợp Tấn công kết hợp Hỗ trợ Bạn có thể nạp viên năng lượng và khi có năng lượng, bạn có thể sử dụng đòn kết thúc. Số viên năng lượng tối đa là 5. - 30
Choáng váng Kiếm Choáng váng: Kiếm Chủ động Tấn công một quái vật bằng ma lực. Bạn chỉ có thể sử dụng chiêu thức này khi bạn trang bị kiếm và đã nạp năng lượng. - 30
Choáng váng Rìu Choáng váng: Rìu Chủ động Tấn công một quái vật bằng ma lực. Bạn chỉ có thể sử dụng chiêu thức này khi bạn trang bị rìu và đã nạp năng lượng. - 30
Chói loà Kiếm Chói loà: Kiếm Chủ động Kẻ thù trở nên hoảng loạn khi bị sát thương. Bạn chỉ sử dụng được chiêu thức này khi bạn trang bị kiếm và đã nạp năng lượng. - 30
Chói loà Rìu Chói loà: Rìu Chủ động Kẻ thù trở nên hoảng loạn khi bị sát thương. Bạn chỉ sử dụng được chiêu thức này khi bạn trang bị rìu và đã nạp năng lượng. - 30
Phá giáp Phá giáp Hỗ trợ Vô hiệu hoá việc tăng phòng thủ vật lý của đối phương với tỷ lệ thành công nhất định. - 20
Cọp rống Cọp rống Chủ động Làm cho đối phương bị choáng và tạo ra một ít sát thương. Có thể tấn công tối đa 6 đối thủ. - 30


Thông tin kỹ năng

Tăng cao hồi phục nội lực
Tăng cao hồi phục nội lực: Hồi phục rất nhiều nội lực trong mỗi 10 giây.


Tinh thông khiên
Tinh thông khiên: Tăng phòng thủ khiên. Tuy nhiên, nếu nhân vật không trang bị khiên thì sẽ không có hiệu lực.


Tấn công kết hợp
Tấn công kết hợp: Bạn có thể nạp thanh năng lượng và khi có năng lượng, bạn có thể sử dụng 2 loại đòn kết thúc là Choáng Váng và Chói Lòa. Số thanh năng lượng tối đa có thể nạp là 5.


Choáng váng - Kiếm
Choáng váng - Kiếm: Tấn công một quái vật bằng ma lực.


Choáng váng - Rìu
Choáng váng - Rìu: Tấn công một quái vật bằng ma lực.


Chói lòa - Kiếm
Chói lòa - Kiếm: Kẻ thù trở nên hoảng loạn khi bị sát thương, sát thương tối đa 6 quái vật


Chói lòa - Rìu
Chói lòa - Rìu: Kẻ thù trở nên hoảng loạn khi bị sát thương, sát thương tối đa 6 quái vật


Phá giáp
Phá giáp: Vô hiệu hoá việc tăng phòng thủ vật lý của đối phương với tỷ lệ thành công nhất định.


Cọp rống
Cọp rống: Làm cho đối phương bị choáng và tạo ra một ít sát thương. Có thể tấn công tối đa 6 đối thủ.