FANDOM


Nhát chém bùng nổ Nhát chém bùng nổ


Tác dụng: Dùng sinh lực và nội lực để tung kiếm tấn công tối đa 6 kẻ thù xung quanh.
Yêu cầu: Sức mạnh bất ngờ đạt cấp 1 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Sinh lực -8, nội lực -6, sát thương +57%.
 • Cấp 2: Sinh lực -8, nội lực -6, sát thương +60%.
 • Cấp 3: Sinh lực -8, nội lực -6, sát thương +63%.
 • Cấp 4: Sinh lực -8, nội lực -6, sát thương +66%.
 • Cấp 5: Sinh lực -9, nội lực -7, sát thương +71%.
 • Cấp 6: Sinh lực -9, nội lực -7, sát thương +74%.
 • Cấp 7: Sinh lực -9, nội lực -7, sát thương +77%.
 • Cấp 8: Sinh lực -10, nội lực -8, sát thương +82%.
 • Cấp 9: Sinh lực -10, nội lực -8, sát thương +85%.
 • Cấp 10: Sinh lực -11, nội lực -9, sát thương +90%.
 • Cấp 11: Sinh lực -11, nội lực -9, sát thương +93%.
 • Cấp 12: Sinh lực -12, nội lực -10, sát thương +98%.
 • Cấp 13: Sinh lực -12, nội lực -10, sát thương +101%.
 • Cấp 14: Sinh lực -13, nội lực -11, sát thương +106%.
 • Cấp 15: Sinh lực -13, nội lực -11, sát thương +109%.
 • Cấp 16: Sinh lực -14, nội lực -12, sát thương +114%.
 • Cấp 17: Sinh lực -14, nội lực -12, sát thương +117%.
 • Cấp 18: Sinh lực -15, nội lực -13, sát thương +122%.
 • Cấp 19: Sinh lực -15, nội lực -13, sát thương +125%.
 • Cấp 20: Sinh lực -16, nội lực -14, sát thương +130%.