FANDOM


Sống còn Sống còn


Tác dụng: Ngay cả khi đang bám trên dây hoặc thang, bạn cũng có thể hồi phục sinh lực sau một khoảng thời gian nhất định.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Tăng cao sinh lực tối đa đạt cấp 3 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 8

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Hồi phục sinh lực mỗi 31 giây.
  • Cấp 2: Hồi phục sinh lực mỗi 28 giây.
  • Cấp 3: Hồi phục sinh lực mỗi 25 giây.
  • Cấp 4: Hồi phục sinh lực mỗi 22 giây.
  • Cấp 5: Hồi phục sinh lực mỗi 19 giây.
  • Cấp 6: Hồi phục sinh lực mỗi 16 giây.
  • Cấp 7: Hồi phục sinh lực mỗi 13 giây.
  • Cấp 8: Hồi phục sinh lực mỗi 10 giây.