FANDOM


Song tiễn Song tiễn


Tác dụng: Phóng ra hai mũi tên cùng một lúc để tấn công đối thủ hai lần.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Mũi tên xé gió đạt cấp 1 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -8; sát thương 76% x2
 • Cấp 2: Nội lực -8; sát thương 78% x2
 • Cấp 3: Nội lực -8; sát thương 80% x2
 • Cấp 4: Nội lực -8; sát thương 82% x2
 • Cấp 5: Nội lực -8; sát thương 86% x2
 • Cấp 6: Nội lực -9; sát thương 88% x2
 • Cấp 7: Nội lực -9; sát thương 90% x2
 • Cấp 8: Nội lực -10; sát thương 94% x2
 • Cấp 9: Nội lực -10; sát thương 96% x2
 • Cấp 10: Nội lực -11; sát thương 100% x2
 • Cấp 11: Nội lực -11; sát thương 102% x2
 • Cấp 12: Nội lực -12; sát thương 106% x2
 • Cấp 13: Nội lực -12; sát thương 108% x2
 • Cấp 14: Nội lực -13; sát thương 112% x2
 • Cấp 15: Nội lực -13; sát thương 114% x2
 • Cấp 16: Nội lực -14; sát thương 118% x2
 • Cấp 17: Nội lực -14; sát thương 120% x2
 • Cấp 18: Nội lực -15; sát thương 124% x2
 • Cấp 19: Nội lực -15; sát thương 126% x2
 • Cấp 20: Nội lực -16; sát thương 130% x2